Plany pięter:

Plan parteru

Łączna powierzchnia najmu:

795,6 mkw GLA

Plan 1-szego piętra

Łączna powierzchnia najmu:

763,6 mkw GLA

Plan piętra typowego

Łączna powierzchnia najmu:

850,9 mkw GLA

Plan 5-tego piętra

Łączna powierzchnia najmu:

629,4 mkw GLA

Aranżacje:

Standard korporacyjny

Powierzchnia najmu: 789,4 mkw NLA

Standard gabinetowy

Powierzchnia najmu: 789,4 mkw NLA

Lokale dla 4 najemców

Powierzchnia najmu NLA: 789,4 mkw